Posaments in grave Värendsgatan Nr. 5

Images

Images showing objects from Värendsgatan Nr. 5:

Grave Värendsgatan Nr. 5 showing Posament: P24

Image Details

Grave Värendsgatan Nr. 5 showing Posament: P24

Image Details

Texts

Source texts referencing Värendsgatan Nr. 5

Små. Allbo hd, Aringsås sn, Alvesta, Varendsgatan. Gravfynd, jäå.: Nr 2 (jordblandat röse): fragment av järnsvärd; 2 remändbeslag av järn, förenade med en bronsring; ring av brons, lik füreg.; skaft av brons (till örslev?); 2 isbroddar; 6 fragmenter av järnbeslag; skifferbryne; lerurna (krossad); brända ben. – Nr 5 (jordblandat röse): hängesmycke av silver (fragmentariskt); knut, flätad av silvertråd; pärla, flätad av silvertråd; fragmenter av hängesmycke av brons; knapp av brons (troligen till likarmat spänne av typ SvF. 567); skifferbryne; 10 karneolpärlor; 10 bergkristallpärlor; 33 pärlor av glas och glasfluss; fragmenter av troligen två lerurnor; brända ben. – Nr 7 (jordblandat röse): 3 järnbeslag; isbrodd; järnten; fragmenter av lerurna. Undersökning 1931 av amanuens E. Floderus.