Images

Images showing P24:

Posament P24 from grave  Bj 159

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 159

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 181

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 181

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 181

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 327

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 327

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 327

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 361

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 524

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 524

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 976

Image Details

Posament P24 (and others) from grave  Bj 976

Image Details

Posament P24 (and others) from grave  Bj 976

Image Details

Posament P24 (and others) from grave  Huddinge 154:1

Image Details

Posament P24 (and others) from grave  Huddinge 154:1

Image Details

Posament P24 (and others) from grave  Huddinge 154:1

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 181

Image Details

Posament P24 from grave  Bj 327

Image Details

Posament P24 from grave  Valsgärde 12

Image Details

Posament P24 from grave  Värendsgatan Nr. 5

Image Details

Posament P24 from grave  Värendsgatan Nr. 5

Image Details

Texts

Source texts referencing P24:

GRAB 159. Brandgr. Die Hälfte eines Gleitknotens aus Spiralsilber ähnlich P 24; der Part besteht aus einer Flechte zwischen zwei geraden Fäden.

GRAB 181. Brandgr. Gleitknoten aus Spiralsilber wie P 24, dreifache Parten; vom Feuer beschädigt.

GRAB 327. Brandgr. Gleitknoten aus Spiralsilber, gleich P 24.

GRAB 361. M. Brandgr. Gleitknoten aus Spiralsilber wie P 24, fragmentarisch.

GRAB 524. M. Mitte d. 10. Jhdts. Keine Spur des Skeletts. An dem vermutlichen Platz des Kopfes geflochtenes Golddiadem, P 7. über der Brust Goldschuss eines Brettchenbandes, B 23, 35-40 cm lang, das einen spitzen Winkel bildet. Nach dem erhaltenen Gold zu urteilen (Gew. 17,53 gr.) war mehr Goldband vorhanden als der Plan ausweist. Innerhalb des Winkels sind 4 Goldkreuze, P 16, sowie „div. Silberzierate” angegeben. Es ist wohl zu bezweifeln dass alle die erhaltenen Silberzierate an dieser Stelle gesammelt lagen: nämlich 3 Borten von Stoffbändern, P 12, P 14, die letzteren ein Paar; 3 Endknoten von Stoffriemen, P 21, P 22, die letzteren i Paar; „Franse” mit runden und rhombischen Anhängern, St 3o; ein kleiner Stickereirest, St 31; ein grosser Gleitring aus Spiralsilber, St 25; ein rundes Seidenstück, S 4. Wahrscheinlich beim Schwert ein ganz verrosteter Klumpen, Leinwand und grobe Wolle, W 5, sowie gemusterten Stoff ähnlich M 7 enthaltend.

GRAB 976. M. Verworrene Reste von Silberband, ungef. B 7; Knötchenborte wie P 10 aus Silber, mindestens 15 cm. Gleitknoten aus Silber wie P 24. 3 Spiralen aus grobem Bronzedraht, wie Perlen auf eine Wollschnur aufgezogen, Masse ungef. 5 x 15 mm. — Auf dem Plan ist am Kopfende des Grabes eine S-ähnliche Figur aus dem Silberband, den Bronzespiralen und der Knötchenborte eingezeichnet.

På grund av vägomläggningar vid väg 226 undersökte och borttog Riksantikvarieämbetet UV, sommaren 1980, fornlämning RAÄ 154 i Huddinge sn, Södermanland. RAÄ 154 var ett gravfält från vikingatid som utgjordes av tre högar (A13, A14, A15), två omarkerade skelettgravar (A16, A18) och en osäker stensättning (A17). A14, A15 och A17 var delvis skadade av sentida nedgrävningar. Tillsammans med RAÄ 153, 160, 44 och troligtvis RAÄ 42 har RAÄ 154 utgjort en del av ett större gravfält. RAÄ 154 var beläget sydsydöst om Fullersta gård, ca 39-41 m ö h. Fynden från högarna bestod bl a lerkärl, keramik, brända ben, eldslagningsflinta, pärlor av glas och glasfluss, pärlor av silvertråd, tre hängen av silvertråd i form av posamentknutar, en torshammarring med påträdda ringar, kammar, fragment av järn och brons, bronsskållor, nitar, nubb och ett klippt silvermynt. Fynden i skelettgravarna utgjordes av lerkärl, fragment av järn och den återanvända knappen av ett vendeltida ryggknappspänne. Knappen, som består av brons och guld, hade en bevarad textilknut trädd genom bottenhålet och vilade på ett underlag av näver och fjäderrester. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Rapport: UV 1987:8. Gravarna vid Huddinge centrum – fragment av det förhistoriska Fullersta. Utarbetad av Marianne Foghammar-Summanen 1987. Handlingar i ATA.

"1) Hög, undersökt och borttagen, 8 m diam och 0,7 m h. Bevuxen ikanten med en tall och i övrigt flera enbuskar.4 m SSÖ om nr 1 ärnr: 2) Hög, undersökt och borttagen, 6 m diam och 0,6 m h.Bevuxen med ett par tallar 1 m NV om nr 2 är nr: 3) Hög(?), restav, undersökt och borttagen. Nu återstår ett segment, 6x4 m(NÖ-SV) och 0,3-0,5 m h. Övertorvad. SSÖ om nr 2 är ettparoregelbundna, intill 0,2 m h, förhöjningar, möjligendemolerade fornlämningar" Beskrivning tagen från 1950-årsinventering. vid undersökningen 1980 undersöktes 6 gravar. Fynd:pärlor och hängen av silvertråd, pärlor av glas och glasfluss, 1vikt, nitar och skållor av brons, 1 torshammare av järn, 1 knivoch nitar av järn, fragment av benkammar, brända ben och kol,ryggknappsspänne av brons lerkärl, järnfragment. Datering:Högarna-vikingatid. Skelettgravarna-vendeltid? ev senare. T

P 24. GRAB 327. Taf. 28: 13. Gleitknoten aus Spiralsilberfaden. Hergestellt wie der vorhergehende, jedoch mit dem Effekt von 3 Fäden in jedem Part. Masse: 11 x 8 x 6 mm.

Små. Allbo hd, Aringsås sn, Alvesta, Varendsgatan. Gravfynd, jäå.: Nr 2 (jordblandat röse): fragment av järnsvärd; 2 remändbeslag av järn, förenade med en bronsring; ring av brons, lik füreg.; skaft av brons (till örslev?); 2 isbroddar; 6 fragmenter av järnbeslag; skifferbryne; lerurna (krossad); brända ben. – Nr 5 (jordblandat röse): hängesmycke av silver (fragmentariskt); knut, flätad av silvertråd; pärla, flätad av silvertråd; fragmenter av hängesmycke av brons; knapp av brons (troligen till likarmat spänne av typ SvF. 567); skifferbryne; 10 karneolpärlor; 10 bergkristallpärlor; 33 pärlor av glas och glasfluss; fragmenter av troligen två lerurnor; brända ben. – Nr 7 (jordblandat röse): 3 järnbeslag; isbrodd; järnten; fragmenter av lerurna. Undersökning 1931 av amanuens E. Floderus.