Images

Images showing P23:

Posament P23 from grave  Bj 112A

Image Details

Posament P23 from grave  Bj 112A

Image Details

Posament P23 (and others) from grave  Bj 138B

Image Details

Posament P23 from grave  Bj 138B

Image Details

Posament P23 (and others) from grave  Bj 561

Image Details

Posament P23 (and others) from grave  Bj 561

Image Details

Posament P23 (and others) from grave  Bj 561

Image Details

Posament P23 (and others) from grave  Bj 561

Image Details

Posament P23 from grave  Bj 925

Image Details

Posament P23 from grave  1a (1975-76)

Image Details

Posament P23 from grave  1a (1975-76)

Image Details

Posament P23 from grave  1a (1975-76)

Image Details

Posament P23 (and others) from grave  Huddinge 154:1

Image Details

Posament P23 (and others) from grave  Huddinge 154:1

Image Details

Posament P23 (and others) from grave  Huddinge 154:1

Image Details

Posament P23 from grave  Bj 561

Image Details

Posament P23 from grave  Hedeby 188/1960

Image Details

Posament P23 from grave  Hedeby 188/1960

Image Details

Posament P23 from grave  Hedeby 188/1960

Image Details

Posament P23 from grave  1a (1975-76)

Image Details

Posament P23 from grave  Ladby

Image Details

Texts

Source texts referencing P23:

GRAB 112 A. M. Brandgr. Gleitknoten aus Spiralsilber gleich P 23, obwohl weiter. Zerkrümelter Silberdraht, wahrscheinlich Reste eines gleichen Ringes.

GRAB 561. M. 10. Jhdt. Innerhalb eines 5-eckigen Platzes, den grössten Teil des Rumpfes bedeckend, wurden Teile von Gold- und Silberdraht gefunden, der letztere verwittert und über den ganzen Raum verstreut. Erhalten ist: Goldschuss eines Brettchenbandes, B 23, 2 Sorten; 2 flache Knoten, P 17; 2 Gleitknoten, P 23, aus Spiralgold (wahrscheinlich beim Wetzstein); Reste von Spiralsilber, die sowohl von einem Knoten wie P 22 wie auch von einer einfachen Flechte herrühren.

GRAB 925. Brandgr. Gleitknoten aus Spiralsilber gleich P 23.

Posament is referenced at the given source. Copyright restrictions apply.

Posament is referenced at the given source. Copyright restrictions apply.

Posament is referenced at the given source. Copyright restrictions apply.

Posament is referenced at the given source. Copyright restrictions apply.

På grund av vägomläggningar vid väg 226 undersökte och borttog Riksantikvarieämbetet UV, sommaren 1980, fornlämning RAÄ 154 i Huddinge sn, Södermanland. RAÄ 154 var ett gravfält från vikingatid som utgjordes av tre högar (A13, A14, A15), två omarkerade skelettgravar (A16, A18) och en osäker stensättning (A17). A14, A15 och A17 var delvis skadade av sentida nedgrävningar. Tillsammans med RAÄ 153, 160, 44 och troligtvis RAÄ 42 har RAÄ 154 utgjort en del av ett större gravfält. RAÄ 154 var beläget sydsydöst om Fullersta gård, ca 39-41 m ö h. Fynden från högarna bestod bl a lerkärl, keramik, brända ben, eldslagningsflinta, pärlor av glas och glasfluss, pärlor av silvertråd, tre hängen av silvertråd i form av posamentknutar, en torshammarring med påträdda ringar, kammar, fragment av järn och brons, bronsskållor, nitar, nubb och ett klippt silvermynt. Fynden i skelettgravarna utgjordes av lerkärl, fragment av järn och den återanvända knappen av ett vendeltida ryggknappspänne. Knappen, som består av brons och guld, hade en bevarad textilknut trädd genom bottenhålet och vilade på ett underlag av näver och fjäderrester. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Rapport: UV 1987:8. Gravarna vid Huddinge centrum – fragment av det förhistoriska Fullersta. Utarbetad av Marianne Foghammar-Summanen 1987. Handlingar i ATA.

"1) Hög, undersökt och borttagen, 8 m diam och 0,7 m h. Bevuxen ikanten med en tall och i övrigt flera enbuskar.4 m SSÖ om nr 1 ärnr: 2) Hög, undersökt och borttagen, 6 m diam och 0,6 m h.Bevuxen med ett par tallar 1 m NV om nr 2 är nr: 3) Hög(?), restav, undersökt och borttagen. Nu återstår ett segment, 6x4 m(NÖ-SV) och 0,3-0,5 m h. Övertorvad. SSÖ om nr 2 är ettparoregelbundna, intill 0,2 m h, förhöjningar, möjligendemolerade fornlämningar" Beskrivning tagen från 1950-årsinventering. vid undersökningen 1980 undersöktes 6 gravar. Fynd:pärlor och hängen av silvertråd, pärlor av glas och glasfluss, 1vikt, nitar och skållor av brons, 1 torshammare av järn, 1 knivoch nitar av järn, fragment av benkammar, brända ben och kol,ryggknappsspänne av brons lerkärl, järnfragment. Datering:Högarna-vikingatid. Skelettgravarna-vendeltid? ev senare. T

P 23. GRAB 561. Taf. 28: 9. Ein Paar Gleitknoten aus Spiralgoldfaden. Der Knoten ist aus einem einzigen Faden hergestellt, der 6 Mal herumläuft und den Effekt einer dreifachen Flechte mit 2 Fäden in jedem Part hervorruft. Masse: 8 x 8 x 4 mm. Der eine unbeschädigt, der andere ganz zerfallen.

Det er knuder knyttet af spiralsnoede sølvtråde. Stykkerne (nr. 81 og 501) synes at have været ganske ens; det bedst bevarede (nr. 501 på fotografiet fig. 69) er kun 1,6cm bredt. Det drejer sig her om rester af knudeborder af sølvsnore, af den slags som kendes i flere variationer fra grave ved Birka i Sverige.